28.

Červen

Slavnostní ukončení školního roku

od 8:00 do 9:30 | venkovní učebna

8:00 – vyhodnocení školního roku (absence, prospěch, úspěchy)

8:10 – vyhlášení výsledků sběrových soutěží, ocenění nejlepších sběračů

8:30 – přesun do tříd, rozdání vysvědčení, rozloučení před prázdninami

9:00 – poslední zvonění – rozloučení s páťáky

oběd v 10:00 hod., následně odchod domů

děti přihlášené do družiny zůstávají podle rozpisu, oběd v 11:45

V tento den si již “ nedružinové “ děti nemusejí nosit přezůvky.