30.

Květen

Pokusné ověřování VPPI Praha

od 6:41 do 31.5. 19:03 | Praha

Doprava: Elephant, Pendolino

Ubytování: Hostel Sokol

Večeře: Pizza – dovoz na ubytovnu

Snídaně: Hotel Kampa, restaurace Stará zbrojnice

Obědy: jídelna nebo restaurace

Program: Národní muzeum:                1. – 2. roč. – Zvířata nad Prahou                                              3. – 5. roč.  – Kolem světa na palubě

NPM J. A. Komenského:    1. – 3. roč. – Z babiččiny a maminčiny aktovky                    3. – 5. roč.  – Ve škole císařovny M. Terezie

Muzeum hudby:    Za pohádkou – nekomentovaná prohlídka , písně českých autorů a dekorace z filmových pohádek