10.

Říjen

poděkování

do 17.10. | školní dvůr

Děkujeme všem, kteří se s námi zapojili do sběru starého papíru. Vaším přispěním se podařilo naplnit celý kontejner a zachránit tak několik stromů, které se v nastávající topné sezóně postarají o dávku čistého vzduchu i pro vás. Zvlášť velké poděkování si zaslouží tatínkové p. Kubín a p. Žídek, kteří po celé nevlídné odpoledne ochotně pomáhali s nakládkou kontejneru.

žáci a zaměstnanci ZŠ