17.

Říjen

Plenární schůze

od 16:30 | III. třída

Program plenární schůze:

  • seznámení s výsledky dotazníkového šetření
  • informace o dvoudenním prosincovém vzdělávacím programu v Praze
  • současná i budoucí činnost spolku Kapka
  • krátké třídní schůzky  – podle aktuální potřeby
  • 2. tematické setkání

Zveme všechny na 2. tematické setkání, které bude zaměřeno na alternativní školství. Lektor Mgr. Petr Valeček, průvodce školy Nový svět Opava, vás seznámí se způsobem výuky, založené na principech školy Montessori. Přijďte, budete mít možnost porovnat způsob výuky v klasické i inovativní škole.