Jak to začalo

Děti ze Štítiny chodily k nám do školy až do roku 1865, kdy si obec Štítina zřídila jednu třídu v panské palárni. Vyučovat tam chodil lazecký rechtor Jan Čurda. Děti ze Lhoty chodily do zdejší školy až do roku 1904, kdy si Lhota postavila vlastní jednotřídní školu. Kdy přestaly chodit děti z Nových Sedlic, není přesně známo.

Škola stála v místech, kde je dnes budova obecního úřadu. Byla dřevěná, krytá doškem (slámou) a byla jednotřídní. Roku 1785 byla na stejném místě postavena nová jednotřídní škola.

Po roce 1869, kdy byl vydán školský zákon, který zaváděl povinnou školní docházku pro všechny děti, stará jednotřídní škola již nedostačovala. Byla zbourána a na jejím místě byla zbudována jednoposchoďová budova se dvěma učebnami a malým kabinetem v poschodí. V přízemí byl byt pro rechtora a svobodného učitele. Školu si zbudovala naše obec vlastním nákladem ve výši 8 600 zlatých. Peníze byly získány z prodeje dřeva z obecního lesa Lipovice. Slavnostní otevření školy bylo v listopadu 1883.