Den Země

Bylo to 22. dubna roku 2016. Šli jsme do lesa, kde jsme plnili své úkoly. Byla tam celá naše mokro-lazecká škola. Byli jsme rozděleni do pěti družstev po deseti dětech a každé družstvo se jmenovalo podle nějaké barvičky. V lese jsme  plnili přírodovědecké úkoly. Všichni jsme se snažili mít co nejvíce bodů. Hledali jsme různé byliny, křoviny, stromy i zajímavé rostliny. Poznávali jsme některé živočichy a všichni se u toho ještě pobavili. 1. až 3. třída šla už ve 12 hod. na oběd, 4. a 5. třída tam ještě  zůstala. Družstva, která se umístila na 5. až 2. místě, dostala 2 nálepky, vítězové dostali navíc papír plný nálepek.

Terezka Zápecová

Zveřejněno 4.5.2016