Brýlový karneval

Je doba karnevalů, a proto i  děti ze školní družiny se připravovaly na svůj dětský rej .Vyráběly se papírové škrabošky nebo  brýle, které si děti samy dle své fantazie pestře  vybarvily a vystřihly. Některým se vedlo více, jiným méně, ale hlavně všichni si přišli se svými maskami-brýlemi na plánovaný karneval zaskotačit. Ti větší „ umělci“ pomohli ještě vyrobit karnevalovou výzdobu, která nám všem  zpestřila naši školní tělocvičnu, kde se karneval uskutečnil. Na začátku si všichni zatančili v rytmu hudby, předvedli se a nejlepší tanečníci byli sladce odměněni. Pak následovalo soutěžení, které bylo také za poslechu rytmických písniček nebo povzbuzování. Vítězové dostávali malou sladkost, ale nakonec byly odměněny všechny brýlové masky.Všichni jsme si to užili a na závěr si ještě zatančili.

Daša Valušková

Zveřejněno 18.1.2018