Poděkování

Vážení,

máme za sebou další společně prožitý rok, ve kterém jsme se všichni snažili, abychom plánované úkoly i nečekané výzvy zvládli co nejlépe. Jak se nám to povedlo, ukáže čas. Věřím, že sdílíme dobrý pocit z vynaloženého úsilí a těšíme se z přicházejícího prázdninového odpočinku. Touto cestou si dovoluji poděkovat všem,  kteří měli zásluhu na tom, jak úspěšný tento školní rok byl. Velmi si vážíme celoroční podpory naší škole, kterou projevujete různým způsobem. Ať už vzájemnou spoluprací, pochvalou, poděkováním či krásným přáním nebo radou, doporučením i opodstatněnou kritikou. Dnes už se stává zcela výjimečně, že je někdo ochoten podpořit školu materiálním vybavením, ale i takoví jsou mezi námi. Mnozí se s námi dlouhodobě podílíte na sběru druhotných surovin. Oceňujeme vstřícnost a ochotu členů místních spolků a živnostníků, kteří umožňují školákům nahlédnout do zázemí jejich činnosti a poskytnout tak informace a zážitky, které ve výuce  ani díky internetu nemůžeme zprostředkovat.

Všem patří naše velké poděkování, zvláště pak:

p. ing. Ondřeji Vlčkovi Elektro-projekce s.r.o., za dodání techn. vybavení

SDH Mokré Lazce – za dlouhodobou spolupráci a každoroční odvoz nasbíraného  hliníku

Zahrádkářům – za předávání tradic a exkurzi v moštárně s ochutnávkou

pí. Veronice Hiemerové za knihovnické lekce

Kolektivu školy – pedagogům i nepedagogickým pracovníkům, žákům, rodičům a všem, kterým není budoucnost naší školy lhostejná.

Našim odcházejícím páťákům přeji, ať se jim v nové škole daří stejně úspěšně.

Přeji všem hezké prázdniny plné zábavy, objevování, skvělých zážitků a také odpočinku!

Mgr. Jaromíra Bubová

 

Zveřejněno 2.7.2023