Organizace školního roku 2020/2021

Důležité termíny a prázdniny

Zahájení školního roku  v úterý 1. 9. 2020
Ukončení I. pololetí ve čtvrtek  28. 1. 2021
Ukončení II.pololetí ve středu 30.6. 2021
Podzimní prázdniny 29. – 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021
Pololetní prázdniny v pátek 29. 1. 2021
Jarní prázdniny 8. 2. – 14. 2. 2021
Velikonoční prázdniny 1. 4. 2021
Hlavní prázdniny 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021

Termíny třídních schůzek a konzultací

Začátek plenárních zasedání a třídních schůzek je vždy v 16,30 hodin v úterý, konzultace po domluvě s třídní učitelkou.

1. 9. 2020 Malá informativní schůzka s rodiči prvňáčků
15.9.2020 Plenární schůze, třídní schůzky- informace k pobytu dětí v přírodě, organizace škol. roku
17.11.2020 Konzultace s rodiči (hodnocení chování a prospěchu za 1.čtvrtletí)
24.11.2020 Den otevřených dveří 8,00 – 10,00 hod.
19.1.2021 Třídní schůzky (seznámení s hodnocením chování a prospěchu za 1.pololetí )
27.4.2021  Konzultace s rodiči (hodnocení chování a prospěchu za 3.čtvrtletí)
25.5. 2021  Třídní schůzky (seznámení s hodnocením chování a prospěchu za 2. pololetí, projednání nákupu školních potřeb a pracovních sešitů na nový školní rok)
15.6.2021 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Termíny se mohou v průběhu roku z organizačních důvodů změnit.

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku se koná v úterý 13. 4. 2021

Vyučovací hodiny a přestávky

Od Do
1.hodina 8,00 8,45 hod.
přestávka 8,45 9,00 hod.
2.hodina 9,00 9,45 hod.
přestávka 9,45 10,05 hod.
3.hodina 10,05 10,50 hod.
přestávka 10,50 11,00 hod.
4.hodina 11,00 11,45 hod.
přestávka 11,45 11,55 hod.
5.hodina 11,55 12,40 hod.
přestávka 12,40 12,55 hod.
6.hodina 12,55 13,40 hod.
přestávka 13,40 13,45hod.
7.hodina 13,45 14,30 hod.
přestávka 14,30 14,35 hod.
8.hodina 14,35 15,20 hod.

Plánované akce školy

Škola v přírodě 5. 10.  –  9. 10. 2020
Lampiónové hemžení 27. 10. 2018  v 17 hod.
Den otevřených dveří –  dopolední výuka 24. 11. 2020
adventní dílny 24. 11. 2020
1. adventní setkání  29. 11. 2020
Plavecký výcvik pro 1. – 4. ročník, 10 lekcí II.pol. od 29. 3.  – 7. 6. 2021

Vzdělávací program

ŠVP pro ZV „Kapkou ke kapce k moři poznání“ 2016

Rozdělení tříd

I. třída 1. ročník (18 žáků)
II. třída

2. ročník (10 žáků) +

3. ročník (11 žáků)

III. třída 4. ročník (16 žáků)
IV. třída 5. ročník (8 žáků)
ZŠ celkem 63 žáků
ŠD celkem 50 dětí – 2 oddělení
I. odd. 30 dětí
II. odd. 20 dětí

Personální obsazení

Mgr. Jaromíra Bubová ředitelka školy, tř. učitelka 1. roč.
Mgr. Radka Hazuchová tř. uč. 2. + 3.ročníku
Mgr. Drahomíra Řehořová tř. uč. 4. ročníku
Mgr. Kateřina Čelůstková tř. učitelka 5. ročníku
Mgr. Pavla Jedličková učitelka M, Př, Vl, Tv, Vv, Pč
Blanka Wysogladová  ved. vychovatelka, I.odd.
Daša Valušková vychovatelka II. odd., škol. asistentka
Radmila Pacholková domovnice, topička plynové kotelny
Hana Mlýnková  uklízečka ŠD

V době nepřítomnosti ředitelky školy ji na pracovišti zastupuje paní uč. Mgr. Kateřina Čelůstková.