Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP

Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani výbojky rozhodně nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Nejen, že se dají opětovně využít a recyklovat, ale navíc obsahují i malé množství nebezpečné rtuti, a proto nesmějí skončit na skládce.

Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť, ale i sklo, kovy a plastyZářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je v úsporných zářivkách obsažena i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další kovy, které je možné znovu použít v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou například pro zatravňovací dlaždice či různé plastové komponenty a vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál, nebo dokonce pro výrobu nových zářivek. Znovu je tak možné pro další výrobu použít 95 – 100 % materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena.  Odneste úsporku „do sběru“Pokud teď přemýšlíte, jak se starou úsporkou naložit a kde ji odevzdat k recyklaci, rádi vám poradíme.Nejjednodušší je odevzdat starou zářivku v elektro obchodě při nákupu nové. Úsporku můžete také odnést do malé sběrné nádoby, která je umístěna v naší Základní škole Mokré Lazce.Nebo můžete nefunkční zářivku spolu s dalším elektroodpadem odvézt do sběrného dvora každé liché pondělí (v den svozu komunálního odpadu) do obecní stodoly na ul. Křížkovského od 16 -18 hod. Obsluha sběrného dvora ji zdarma převezme a vloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.   EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaciZpětný odběr zářivek pro naši obec Mokré Lazce zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst, přispívá na náklady provozu sběrného místa, plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří obec Mokré Lazce finanční prostředky, které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.  Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loňského roku podařilo recyklovat téměř 5 milionů zářivek a výbojek. To představuje až 25 kg toxické rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu o objemu dvou Slapských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu našeho města a nevyhazujte úsporky do koše. Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Zveřejněno 2.3.2018