7.

Květen

Volno ředitele školy

od 8:00 | ne škola

V pondělí 7. 5. 2018 bude z organizačních důvodů uděleno volno ředitele školy. V případě dostatečného počtu přihlášených dětí  bude školní družina v provozu tento den od 8 – 15 hod a tyto děti budou mít nárok na dotovaný oběd, ostatním dětem nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně nevzniká. Požadavek na umístění do ŠD v tento den nahlaste p. B. Wysogladové do středy 2.5.2018.

Děkujeme za pochopení

J. Bubová