6.

Prosinec

Vánoční hudební pořad Radima Zenkla

od 10:00 | sál obecního domu

Vánoční interaktivní hudební pořad, zahrnující tradiční vánoční koledy a písně z ČR, Slovenska, Anglie a Spojených Států Amerických, s použitím strunných a dechových nástrojů (např. pastýřská píšťalka, fujara a valašská trouba), včetně povídání o zajímavých vánočních zvycích v zahraničí  a společným zpíváním a hraním na rytmické nástroje. Výborná příležitost setkání dětí se světově uznávaným hudebníkem, panem Radimem Zenklem, rodákem z Opavy, dlouhodobě žijícím v Americe a koncertujícím po celém světě. ( Je synem u nás známého Luďka Zenkla, autora populární učebnice ‚ABC hudební nauky‘ a profesora na Pedagogické fakultě Ostravské university (1972-2010) )

Na koncert jsou zváni i zájemci z řad rodičů i prarodičů, vstupné 45 Kč.