Ukončení I. pololetí

Naše škola se již dlouhá léta aktivně věnuje ochraně přírody. K ekologickým aktivitám patří i sběr druhotných surovin – starého papíru, hliníku, starých baterií, plastových víček, kůry citrusových plodů i nefunkčních zářivek a elektrospotřebičů. K pěkným tradicím na konci I. pololetí patří i společné setkání všech žáků, pololetní vyhodnocení prospěchu jednotlivých tříd a ocenění nejlepších sběračů. Děkujeme jim a jejich pomocníkům za vynaložené úsilí a přejeme hodně sil do druhého pololetí.

Zveřejněno 15.2.2019