Šikana, kyberšikana, rizikové chování ….

Pojmy, za kterými stojí neláska, ubližování, agrese, vydírání, bolest, ponížení ….. a které ve zvýšené míře trápí dnešní generaci dětí i dospělých. Ale také i lidská hloupost a pýcha, která dává prostor k těmto projevům. Jak těmto situacím předcházet, rozpoznat případné signály rizikového chování a zaujmout správný postoj v různých složitých situacích, měl dopomoci preventivní vzdělávací program, věnovaný této problematice.

 

Zveřejněno 24.4.2019