Návštěva předškoláků

V úterý 21. 3. 2023 se k nám, do první třídy, přišli podívat naši budoucí spolužáci. Předškoláci si spolu s námi nejprve zazpívali písničku „Šla Nanynka do zelí“ a společně jsme   „vypípali“ slabiky slov – předškoláci z obrázků, a my, prvňáci, jsme slova už krásně přečetli. Na závěr předškoláci slova roztřídili na tabuli podle počtu slabik. Protože všichni známe pohádku O veliké řepě, tak jsme si ji i zahráli, ale naše postavičky byly popletené a neustále si měnily místa, proto jsme jim s tím trochu pomohli. Předškoláci si vybarvili geometrické tvary, společně jsme je rozstříhali a naši kamarádi si z nich poskládali obrázek, který si odnesli na památku.

Společná hodina nám rychle uběhla a my jsme se s našimi kamarády museli rozloučit slovy: „Kamarádi, moc se na vás těšíme u nás ve škole!“

 

Zveřejněno 29.3.2023