KARNEVAL 

   

Umíte vyrobit papírovou , karnevalovou čepičku? My ano! Některé děti ve ŠD si čepičku chtěly vyrábět samy, některé potřebovaly pomoc p. vychovatelky, ale nakonec se nám to společně povedlo. Různě zdobená papírová čepička byla totiž něco jako vstupenka na dětský karneval, který pořádala ŠD v naší tělocvičně.

Nejen tanečky, ale i různé soutěže byly připraveny pro naše děti, zdobené čepičkami. Soutěžilo se ve třech družstvech, ale oceněni byli nakonec všichni malou sladkostí. Zpestřením byla na závěr tombola, každý z nás si domů odnesl malou pozornost. Bylo to pěkné odpoledne, pobavili jsme se navzájem.

 

Zveřejněno 15.2.2019