Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019

Ředitelka ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, přísp. org., Hájová 98, vyhlašuje podle Školského zákona § 36, odst. 4,

zápis dětí do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2018 – 2019.

Zápis proběhne dne 17. 4. 2018 od 1330 do 1700 hodin v budově školy.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti, které měly v loňském roce odloženou školní docházku.

Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte a Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (formulář ke stažení na webových stránkách školy, nebo obdrží ve škole a vyplní na místě před zápisem). Děti, které se nebudou moci dostavit v daném termínu, budou zapsány po individuální domluvě v náhradním termínu, nejpozději však do 30. 4. 2018.

Těšíme se na Vás!

Mgr. Jaromíra Bubová, ředitelka školy


Potřebné formuláře naleznete zde: Formuláře

Zveřejněno 17.3.2018