Zahrada pod ořechem 2013

Vytvoříme přírodní venkovskou zahradu – místo k pozorování života v přírodě, ke sportovním aktivitám ve vyučování i mimo něj, k relaxaci o přestávkách i ve ŠD.

Propojením školní zahrady se zahradou MŠ získáme bezpečný prostor, který mohou navštěvovat rodiče s malými dětmi, místo, kde se mohou scházet všichni bez rozdílu věku.

Poděkování 2014

S novým jarem se opět naplno rozběhly práce na školní zahradě.

Firma Tomáše Ulmana nám sponzorsky srovnala celou zahradu pomocí strojů.

Děkujeme za pomoc