Školní družina

Součástí školy je od roku 1986 oddělení školní družiny, která zajišťuje pestré a kvalitní vyplnění volného času dětí v odpoledních hodinách. Družina vytváří dětem vhodné podmínky pro relaxaci i pro přípravu na školní vyučování. Mezi tradičně oblíbené činnosti školní družiny patří hry se stavebnicemi, sportovní soutěže v tělocvičně a na školním hřišti (zejména míčové hry), výtvarné činnosti, volné hraní, hudební chvilky u klavíru. O děti se staráme od konce vyučování do uzamčení školy.

Činnost školní družiny:

  • Odpočinková – spontánní činnost
  • Rekreační činnost
  • Zájmová činnost
  • Pobyt venku
  • Příprava na vyučování

V činnostech zájmových a rekreačních děti provází celoroční hra. Každý měsíc děti plní nové úkoly, jejich plnění závisí částečně na dobrovolnosti, důležitá je především motivace, také zavedené rituály. Činnosti se prolínají. Za příznivého počasí využíváme pro pobyt venku školní hřiště.

Ve školním roce 2013/14 se nově otevřelo II. oddělení ŠD pro děti 3.-5. ročníku s kapacitou 25 dětí.

Nadále zůstává I. oddělení pro děti 1. a 2. ročníku pod vedením vedoucí vychovatelky paní Blanky Wysogladové. Kapacita je rovněž 25 dětí.

Provoz družiny: denně 11:45 – 16:00

Kontakty: tel.: 558 844 467

mob.: 778 890 232