Organizace školního roku 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 začne vyučování ve středu 1. září 2021.

Ukončení I. pololetí  pondělí 31. 1. 2022
Ukončení II.pololetí  čtvrtek 30. 6. 2022

 • Podzimní prázdniny připadnou na středa 27.  a pátek 29. října 2021.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
 • Jarní prázdniny proběhnou v okrese Opava v týdnu 21. – 27. 2. 2022.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2021 do středy 31. srpna 2022.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Vzdělávací program

ŠVP pro ZV „Kapkou ke kapce k moři poznání“ 2016

Rozdělení tříd

I. třída 1. ročník (6 žáků)
II. třída 2. ročník (18 žáků)
III. třída 3. a 4.ročník (22 žáků)
IV. třída 5. ročník (17 žáků)
ZŠ celkem: 63 žáků
ŠD celkem: 50 žáků

Personální obsazení

 • Mgr. Jaromíra Bubová – učitelka ČJ -1. ročník, ČaS a Hv 2. roč., ředitelka školy
 • Mgr. Kateřina Čelůstková – tř. učitelka 1. ročníku
 • Mgr. Pavla Jedličková – tř. učitelka 2. ročníku
 • Mgr. Radka Hazuchová – tř. učitelka 3. a 4. ročníku
 • Mgr. Drahomíra Řehořová – tř. učitelka 5. ročníku
 • Blanka Wysogladová – ved. vychovatelka, I. oddělení ŠD
 • Daša Valušková – vychovatelka II. odd., škol. asistentka
 • Radmila Pacholková – domovnice, topička plynové kotelny
 • Lenka Halfarová – uklízečka ŠD

V době nepřítomnosti ředitelky školy ji na pracovišti zastupuje paní uč. Mgr. Kateřina Čelůstková.

Plán třídních schůzek, konzultací a plenárních zasedání pro školní rok 2021/22

Začátek plenárních zasedání a třídních schůzek je vždy v 16,30 hodin v úterý, konzultace po domluvě s třídní učitelkou.

1. září 2021 Malá informativní schůzka s rodiči prvňáčků
14. září  2021 Plenární schůze + třídní schůzky- informace k pobytu dětí v přírodě, organizace škol. roku
16. listopad 2021 Konzultace s rodiči (hodnocení chování a prospěchu za 1. čtvrtletí)
18. leden 2022 Plenární zasedání rodičů + třídní schůzky (seznámení s hodnocením chování a prospěchu za 1. pololetí)
26. duben 2022 Konzultace s rodiči ( hodnocení chování a prospěchu za 3.čtvrtletí)
24. květen 2022 Třídní schůzky (seznámení s hodnocením chování a prospěchu za 2. pololetí, projednání nákupu školních potřeb a pracovních sešitů na nový školní rok)
14. červen 2022 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Termíny se mohou v průběhu roku z organizačních důvodů změnit.

Plánované akce školy

Škola v přírodě 4.10.  –  8. 10. 2021
Lampiónové hemžení 26. 10. 2021
Den otevřených dveří 23. 11. 2021
1. adventní setkání 28. 11. 2021
Plavecký výcvik pro 1. – 5. ročník 28. 3. 2022 – 6. 6. 2022
Zápis budoucích prvňáčků 5. 4. 2022

Vyučovací hodiny a přestávky:

Vyučování Přestávka
1. hodina 8,00-8,45 8,45-9,00
2.hodina 9,00-9,45 9,45-10,05
3. hodina 10,05-10,50 10,50-11,00
4. hodina 11,00-11,45 11,45-11,55
5. hodina 11,55-12,40 12,40-12,55
6. hodina 12,55-13,40 13,40-13,45
7. hodina 13,45-14,30 14,30-14,35