Organizace školního roku 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 začne vyučování v pondělí 2. září 2019.

Ukončení I. pololetí  čtvrtek 30. 1. 2020
Ukončení II.pololetí  úterý 30. 6. 2020

 • Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29.  a středu 30. října 2019.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
 • Jarní prázdniny proběhnou v okrese Opava v týdnu 3. – 9. 2. 2020.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9.  a pátek 10. dubna 2020.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Vzdělávací program

ŠVP pro ZV „Kapkou ke kapce k moři poznání“ 2016

Rozdělení tříd

I. třída 1. ročník (10 žáků)
II. třída 2. ročník (13 žáků)
III. třída 3. ročník (16 žáků)
IV. třída 4. a 5. ročník (21 žáků)
ZŠ celkem: 60 žáků
ŠD celkem: 50 žáků

Personální obsazení

 • Mgr. Jaromíra Bubová – tř. učitelka 1. ročníku, ředitelka školy
 • Mgr. Kateřina Čelůstková – tř. učitelka 4. a 5. ročníku
 • Mgr. Michaela Krumerová – tř. učitelka 2. ročníku
 • Mgr. Radka Hazuchová – tř. učitelka 3. ročníku
 • Mgr. Šárka Velebnovská – vyučující Vl, Hv, Vv, Pč, , Tv, Čas
 • Blanka Wysogladová – ved. vychovatelka, vyučující VV, Pč
 • Daša Valušková – vychovatelka , škol. asistentka
 • Dana Vyhnánková – domovnice, topička plynové kotelny
 • Drahomíra Hájková – uklízečka ŠD

V době nepřítomnosti ředitelky školy ji na pracovišti zastupuje paní uč. Mgr. Kateřina Čelůstková.

Plán třídních schůzek, konzultací a plenárních zasedání pro školní rok 2019/20

Začátek plenárních zasedání a třídních schůzek je vždy v 16,30 hodin v úterý, konzultace po domluvě s třídní učitelkou.

2. září 2019 Malá informativní schůzka s rodiči prvňáčků
10. září  2019 Plenární schůze + třídní schůzky- informace k pobytu dětí v přírodě, organizace škol. roku – seznámení s novými vyučujícími
19. listopad 2019 Konzultace s rodiči (hodnocení chování a prospěchu za 1. čtvrtletí)
21. leden 2020 Plenární zasedání rodičů + třídní schůzky (seznámení s hodnocením chování a prospěchu za 1. pololetí)
28. duben 2020 Konzultace s rodiči ( hodnocení chování a prospěchu za 3.čtvrtletí)
26. květen 2020 Třídní schůzky (seznámení s hodnocením chování a prospěchu za 2. pololetí, projednání nákupu školních potřeb a pracovních sešitů na nový školní rok)
16. červen 2020 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Termíny se mohou v průběhu roku z organizačních důvodů změnit.

Plánované akce školy

Škola v přírodě 16. 9.  –  20. 9. 2019
Sběr papíru 8. 10. 2019
Lampiónové hemžení 31. 10. 2019
Den otevřených dveří 26. 11. 2019
1. adventní setkání 1. 12. 2019
Plavecký výcvik pro 1. – 4. ročník 20. 12. 2019 – 13. 3. 2020
Zápis budoucích prvňáčků 7. 4. 2020

Vyučovací hodiny a přestávky:

Vyučování Přestávka
1. hodina 8,00-8,45 8,45-9,00
2.hodina 9,00-9,45 9,45-10,05
3. hodina 10,05-10,50 10,50-11,00
4. hodina 11,00-11,45 11,45-11,55
5. hodina 11,55-12,40 12,40-12,55
6. hodina 12,55-13,40 13,40-13,45
7. hodina 13,45-14,30 14,30-14,35