Organizace školního roku 2017/2018

Důležité termíny a prázdniny

Zahájení školního roku  v pondělí 4. 9. 2017
Ukončení I. pololetí v úterý 31. 1. 2018
Ukončení II.pololetí v pátek 29. 6. 2018
Podzimní prázdniny 26. – 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018
Pololetní prázdniny v pátek 2. 2. 2018
Jarní prázdniny 5. 3. – 11. 3. 2018
Velikonoční prázdniny 29. – 30. 3. 2018
Hlavní prázdniny 1. 7. 2018 – 31. 8. 2018

Termíny třídních schůzek a konzultací

Začátek plenárních zasedání a třídních schůzek je vždy v 16,30 hodin v úterý, konzultace po domluvě s třídní učitelkou.

4. 9. 2017 Malá informativní schůzka s rodiči prvňáčků
12. 9.2017 Třídní schůzky- informace k pobytu dětí v přírodě, organizace škol. roku
17.10.2017 Plenární schůze, následují konzultace nebo třídní schůzky (podle potřeby)
21.11.2017 Konzultace s rodiči (hodnocení chování a prospěchu za 1.čtvrtletí)
23.1.2018 Třídní schůzky (seznámení s hodnocením chování a prospěchu za 1.pololetí )
24.4.2018  Konzultace s rodiči (hodnocení chování a prospěchu za 3.čtvrtletí)
22.5. 2018  Třídní schůzky (seznámení s hodnocením chování a prospěchu za 2. pololetí, projednání nákupu školních potřeb a pracovních sešitů na nový školní rok)
12.6.2018 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Termíny se mohou v průběhu roku z organizačních důvodů změnit.

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku se koná v 17. 4. 2018

Vyučovací hodiny a přestávky

Od Do
1.hodina 8,00 8,45 hod.
přestávka 8,45 9,00 hod.
2.hodina 9,00 9,45 hod.
přestávka 9,45 10,05 hod.
3.hodina 10,05 10,50 hod.
přestávka 10,50 11,00 hod.
4.hodina 11,00 11,45 hod.
přestávka 11,45 11,55 hod.
5.hodina 11,55 12,40 hod.
přestávka 12,40 12,55 hod.
6.hodina 12,55 13,40 hod.
přestávka 13,40 13,45hod.
7.hodina 13,45 14,30 hod.
přestávka 14,30 14,35 hod.
8.hodina 14,35 15,20 hod.

Plánované akce školy

Škola v přírodě 18. 9.  –  22. 9. 2017
Sběr papíru 10. 10. 2017
Lampiónové hemžení 25. 10. 2017  v 18 hod.
Den otevř. dveří – výuka+dílničky 28. 11. 2017
1. adventní setkání  3. 12. 2017
Plavecký výcvik pro 1. – 4. ročník 1. pol. od 12. 9.  – 14. 11. 2017

Vzdělávací program

ŠVP pro ZV „Kapkou ke kapce k moři poznání“ 2016

Rozdělení tříd

I. třída 1. ročník (18 žáků)
II. třída 2. a 3. ročník (22 žáků)
III. třída 4. a 5. ročník (17 žáků)
ZŠ celkem 57 žáků
ŠD celkem 46 žáků – 2 oddělení
I.odd. 25 dětí
II.odd. 21 dětí

Personální obsazení

Mgr. Jaromíra Bubová ředitelka školy, tř. učitelka 1. roč.
Mgr. Kateřina Čelůstková tř. učitelka 4. a 5. ročníku
Věra Schwarzová tř. učitelka 2. a 3. ročníku
Mgr. Radka Hazuchová učitelka TV, Hv, Vv, Pč, Čas
Blanka Wysogladová  ved. vychovatelka, I.odd.
Dáša Valušková vychovatelka II. odd., škol. asistentka
Dana Vyhnánková domovnice, topička plynové kotelny
Drahomíra Hájková  uklízečka ŠD

V době nepřítomnosti ředitelky školy ji na pracovišti zastupuje paní uč. Mgr. Kateřina Čelůstková.