Organizace školního roku 2018/2019

Důležité termíny a prázdniny

Zahájení školního roku  v pondělí 3. 9. 2018
Ukončení I. pololetí ve čtvrtek  31. 1. 2019
Ukončení II.pololetí v pátek 28. 6. 2019
Podzimní prázdniny 29. – 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019
Pololetní prázdniny v pátek 1. 2. 2019
Jarní prázdniny 11. 3. – 17. 3. 2019
Velikonoční prázdniny 18. 4. 2019
Hlavní prázdniny 29. 6. 2019 – 1. 9. 2019

Termíny třídních schůzek a konzultací

Začátek plenárních zasedání a třídních schůzek je vždy v 16,30 hodin v úterý, konzultace po domluvě s třídní učitelkou.

3. 9. 2018 Malá informativní schůzka s rodiči prvňáčků
18.9.2018 Plenární schůze – volba nového člena školské rady. Třídní schůzky- informace k pobytu dětí v přírodě, organizace škol. roku
27.11.2018 Den otevřených dveří 8,00 – 10,00 hod.
Konzultace s rodiči (hodnocení chování a prospěchu za 1.čtvrtletí)
22.1.2019 Třídní schůzky (seznámení s hodnocením chování a prospěchu za 1.pololetí )
29.4.2019  Konzultace s rodiči (hodnocení chování a prospěchu za 3.čtvrtletí)
28.5. 2019  Třídní schůzky (seznámení s hodnocením chování a prospěchu za 2. pololetí, projednání nákupu školních potřeb a pracovních sešitů na nový školní rok)
11.6.2019 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Termíny se mohou v průběhu roku z organizačních důvodů změnit.

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku se koná v úterý 9. 4. 2019

Vyučovací hodiny a přestávky

Od Do
1.hodina 8,00 8,45 hod.
přestávka 8,45 9,00 hod.
2.hodina 9,00 9,45 hod.
přestávka 9,45 10,05 hod.
3.hodina 10,05 10,50 hod.
přestávka 10,50 11,00 hod.
4.hodina 11,00 11,45 hod.
přestávka 11,45 11,55 hod.
5.hodina 11,55 12,40 hod.
přestávka 12,40 12,55 hod.
6.hodina 12,55 13,40 hod.
přestávka 13,40 13,45hod.
7.hodina 13,45 14,30 hod.
přestávka 14,30 14,35 hod.
8.hodina 14,35 15,20 hod.

Plánované akce školy

Škola v přírodě 1. 10.  –  5. 10. 2018
Sběr papíru 16. 10. 2018
Lampiónové hemžení 31. 10. 2018  v 17 hod.
Den otevřených dveří – výuka 27. 11. 2018
1. adventní setkání + vánoční výstava s dílnami 2. 12. 2018
Plavecký výcvik pro 1. – 4. ročník, 10 lekcí 1. pol. od 11. 9.  – 20. 11. 2018

Vzdělávací program

ŠVP pro ZV „Kapkou ke kapce k moři poznání“ 2016

Rozdělení tříd

I. třída 1. ročník (14 žáků)
II. třída 2. ročník (18 žáků)
III. třída 3. ročník (8 žáků)
IV. třída 4. a 5. ročník (20 žáků)
ZŠ celkem 60 žáků
ŠD celkem 50 dětí – 2 oddělení
I. odd. 30 dětí
II. odd. 20 dětí

Personální obsazení

Mgr. Jaromíra Bubová ředitelka školy, tř. učitelka 1. roč.
Mgr. Radka Hazuchová tř. uč. 2. ročníku
Vlasta Vlčková tř. uč. 3. ročníku
Mgr. Kateřina Čelůstková tř. učitelka 4. a 5. ročníku
Pavlína Netková učitelka AJ, Vl,Tv, Hv, Vv, Pč, Čas
Blanka Wysogladová  ved. vychovatelka, I.odd.
Daša Valušková vychovatelka II. odd., škol. asistentka
Dana Vyhnánková domovnice, topička plynové kotelny
Drahomíra Hájková  uklízečka ŠD

V době nepřítomnosti ředitelky školy ji na pracovišti zastupuje paní uč. Mgr. Kateřina Čelůstková.