Moderní doba

V šedesátých letech se začalo na naší škole učit tehdy novými, moderními metodami. Začal se používat meotar, bezdrátová sluchátka, diapozitivy, nahrávky, magnetické tabule a řada jiných pomůcek. V té době takto pracovaly dvě školy v okrese – škola ve Větřkovicích a naše. Na hospitace k nám jezdili učitelé i inspektoři z celé republiky.

V devadesátých letech byla do školy postupně zaváděna výpočetní technika a v roce 2002 má 47 dětí 1. – 5. ročníku možnost pracovat na čtyřech počítačích s připojením na internet. Barevný televizor s videopřehrávačem, CD přehrávač a magnetofony s bohatou fonotékou a videotékou jsou také samozřejmostí. Nezapomínáme ani na pravidelné doplňování žákovské knihovny a nákup moderních učebních pomůcek.

Od svého vzniku prodělala řadu změn i školní budova. Během několika generálních oprav se změnilo ústřední vytápění v plynové, byla provedena rekonstrukce elektroinstalace. Mezi největší změny patřily stavební úpravy v 1. poschodí v roce 1993. Ze tří prostorných tříd byly vytvořeny 4 menší, protože se počátkem devadesátých let zvyšovaly počty dětí a prostory byly nedostačující.

V letech 1989 –1996 probíhala poprvé v historii školy výuka žáků v samostatných ročnících. Škola byla v té době čtyřtřídní. Od roku 1996 je škola opět malotřídní s pěti postupnými ročníky. Žáci využívají při vyučování tři kmenové třídy a dvě odborné učebny – učebnu informatiky a tělocvičnu. Obě byly v tomto školním roce společně s dětskou šatnou velmi vkusně a moderně opraveny. Chloubou je i školní družina, která byla zrekonstruována v roce 2000 společně s obecní knihovnou, přestěhovanou do budovy školy.