Chodníčky

Chodníčky – odlévání stop 2012

Jednoho podzimního dne se druhá, třetí a čtvrtá třída vydala odlívat stopy lesních živočichů. Sraz byl na nádraží. Poté jsme šli směrem na Halovec a cestou jsme hledali ukryté stopy. Vždy, když někdo našel stopu, pan Vladimír a paní ředitelka nás naučili míchat sádru a odlívat tak, aby nedošlo k nehodě. Byli jsme rozděleni do skupin a každý člen skupiny si vyzkoušel míchat sádru a odlívat stopy. Došlo i k nehodě a někteří členové vycházky odešli s nohou politou od sádry. Nakonec jsme odlité stopy posbírali a šlo se domů. Tento výlet u některých z nás zanechal velkou vzpomínku a ponaučení, ale u některých jedinců pouze špinavé kalhoty……………… 🙂

Andrea Marková

Chodníčky 2010

Projekt „Chodníčky – společně do přírody“ je realizovaný díky Dotačnímu programu na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2010/2011, poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj.

Pět malotřídních škol z našeho kraje – ZŠ Mokré Lazce, ZŠ Opava – Vávrovice, ZŠ Olbramice, ZŠ Kyjovice a naše škola ZŠ Žimrovice, která je příjemce 62 tisícové dotace kraje, se spojilo k realizaci projektu, kterým chceme prohloubit vztah žáků našich škol k přírodě a ke svému okolí.

Projekt jsme zahájili 1. září, kdy se nejdříve sešli pedagogové ze zapojených škol, aby se dohodli na jednotlivých krocích při realizaci projektu.

Podzimní setkání všech účastníků v ZŠ Žimrovice

21.října dojely děti s učiteli z ostatních škol do ZŠ Žimrovice, aby si nejdříve vyslechly zajímavou besedu s Ing. Františkem Šulganem, pracovníkem Správy CHKO Beskydy. Děti se dozvěděly nejen o chráněných živočiších a rostlinách Beskyd, ale mohly si vyslechnout zajímavé vyprávění o velkých šelmách tamních hor, zvláště pak o medvědech.

Když pan Šulgan vytáhl odlitky stop vlků, rysů a medvědů, nabyla beseda svého opravdového vrcholu. Děti ze žimrovické školy vystoupily s ukázkou country tanců, po kterých následoval oběd v Areálu dobré pohody, odkud to již bylo jen kousek k místní papírně a kartonážce Smurfit Kappa, kde byla pro všechny účastníky uspořádána exkurze. Po prohlídce fabriky se děti rozjely zpátky do svých domovů.

Úkoly pro následující měsíce

V následujících měsících budou děti pracovat ve svých školách na úkolech postupně zveřejňovaných na internetových stránkách naší školy. V každé škole budou děti s učiteli plnit jednotlivá zadání a splněné úkoly předloží na jarním setkání, kde vyhodnotíme nejlepší přírodovědce.
Témata pro jednotlivé měsíce:

  1. Stopy – listopad 2010
  2. Ptáci – prosinec 2010
  3. Stromy – leden 2011
  4. Voda – březen 2011
  5. Půda – duben 2011

Jarní soustředění 12.-14.5.2011

Na jaře příštího roku se setkáme ještě jednou na třídenním setkání, abychom si navzájem představili splněné úkoly.

A co budeme ty 3 dny dělat?

  • Budeme hrát hry
  •  Soutěžit ve svých přírodovědných znalostech
  • Zpívat po večerech písničky při kytaře a jiných nástrojích
  • Vyhodnotíme úkoly, které jsme plnili během roku
  • Všechno to podtrhneme a sečteme, ti nejlepší dostanou něco na památku a hlavně se budeme dobře bavit!